Finansējums

NOLIKUMS:

  • "Par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Jelgavas pilsētā" (šeit)
    1.pielikums
    2.pielikums

FINANSĒJUMA DOKUMENTI:

  • 2017. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)
  • 2016. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums(šeit)
  • 2015. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit) 
  • 2014. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)

  • 2013. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)