Finansējums

NOLIKUMS: "Par sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Jelgavas pilsētā" (šeit)
1.pielikums
2.pielikums

NOLIKUMS: "Konkurss uz līdzfinansējumu sporta pasākumu projektiem" (šeit)

      Veidlapa "Pieteikums sporta pasākumu projektu konkursam"

       Veidlapa "Sporta pasākumu izmaksu tāme"

      Veidlapa "Atskaite par piešķirtā finasējuma izlietojumu"

FINANSĒJUMA DOKUMENTI:

2018. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)

2017. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)

2016. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums(šeit)

2015. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)

2014. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)

2013. gada Sporta klubu un sportistu atbalstam paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadalījums (šeit)