Jelgavas sportadzīve

Jelgavā ir radītas plašas iespējas nodarboties ar sportu gan profesionālā, gan amatieru (tautas) līmenī. Pilsēta ir uzskatāma par Zemgales sporta attīstības centru, ņemot vērā attīstīto infrastruktūru un dalībnieku skaitu sporta klubos.

Izstrādājot sporta dzīves jeb politikas vadlīnijas reģionālā un vietējā līmenī, sports kā sociālās un kultūras attīstības aspekts jāsaista ar izglītību, veselību, sociālo aprūpi, dabas aizsardzību, mākslu un brīvā laika izmantošanu. Mūsdienīgas sporta būves  un tajās  notiekošie sporta pasākumi piesaista iedzīvotājus, rosinot vēlēšanos arī pašiem iesaistīties sporta nodarbībās. SSC regulāri organizē daudzveidīgus sporta pasākumus, kas ir saistoši pilsētas iedzīvotājiem. Piemēram, ik gadu notiek pilsētas „Sporta svētki”, kur dažādās sporta disciplīnās piedalās ~ 2000 iedzīvotāju un viesu. Arī pilsētas sports klubi un sporta skolas nodrošina iedzīvotājiem, no dažādiem sabiedrības sociālajiem skāņiem, iespējas nodarboties ar sev piemērotām fiziskajām aktivitātēm, veicinot veselīgu dzīves veidu un integrāciju sabiedrībā.

Šobrīd Jelgavā sekmīgi darbojās 48 sporta biedrības, kuras apvieno plašu vecumu, dzimumu un tautību grupas- dažādu sporta veida cienītājus. Pilsētas sporta klubi nodrošina iedzīvotājiem (tai skaitā bērniem un jauniešiem), no dažādiem sociālajiem slāņiem, iespējas nodarboties ar sev piemērotām fiziskajām aktivitātēm, veicinot veselīgu dzīves veidu un integrāciju sabiedrībā.

Liela daļa bērnu un jauniešu aktīvi darbojas Bērnu un jaunatnes sporta skolā (BJSS), kas iedalīta astoņas nodaļās: vieglatlētikas nodaļa (5 grupas); futbola nodaļa (6 grupas); basketbola nodaļa (16 grupas); smaiļošanas un kanoe airēšanas nodaļa (7 grupas); akadēmiskās airēšanas nodaļa (4 grupas); džudo nodaļa (6 grupas); šaha nodaļa (2 grupas); sports bērniem ar īpašām vajadzībām (2 grupas). Ar augstiem sasniegumiem ne tikai vietējā un starptautiskā līmeni, bet arī pasaules līmenī atzīmējami audzēkņi no Jelgavas specializētās peldēšanas skolas (JSPS). Populāra kļuvusi arī Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS).
Par modernu un iecienītu brīvā laika pavadīšanas veidu jauniešu vidū kļuvis ekstrēmais sports. Vasaras mēnešos visi interesenti Jelgavas Ledus halles skeitparkā var izmēģināt savas prasmes skeitbordā, velotriālā u.tml. aktivitātēs. Ir augusi interese arī par ekstrēmo tūrismu. Pilsētas sporta dienas ietvaros noris dažādu sporta veidu paraugdemonstrējumi sporta speciālistu vadībā, kā arī kāpšana pa mākslīgo klinšu sienu, triāla u.c. sporta veidu paraugdemonstrējumi.

Īpaši nozīmīgas ir skolu sacensības daudzveidīgos sporta veidos. To mērķis ir veicināt sporta attīstību pilsētas mācību iestādēs, pilnveidot audzēkņu vispusīgo attīstību un sagatavošanu darbam tuvākā nākotnē, sekmēt kvalitatīvu sporta standartu apguvi un palīdzēt atrast talantīgākos audzēkņus sporta rezervju gatavošanai. Sacensības notiek skolu un citu organizāciju sporta bāzēs visu mācību gadu pēc apstiprināta kalendārā plāna. Ārpusskolas interešu izglītību bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas iespējas apliecināt sevi vairākas sporta iestādēs, klubos, biedrībās.

Lai veiksmīgi iesaistītu bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs un nodrošinātu to nepārtrauktību, SSC un ar sportu saistīto institūciju, klubu, organizāciju uzdevums ir rīkot dažāda veida sacensības. Tiek rīkotas interesantas un saistošas aktivitātes, piemēram,  Sporta servisa centra „Lielā balva” vispārizglītojošo skolu audzēkņiem (pirmsskola; 5.-6./ 7.-9./ 10.-12.klašu grupām), „Ielu basketbola čempionāts”, „Minifutbola turnīrs” , ģimeņu un pirmsskolas vecuma bērnu sporta svētki „Heijā, heijā, pulkā nāc!” u.tml.

Jelgavnieki pamatoti var lepoties ar sportiskiem panākumiem smaiļošanā un kanoe airēšanā, pauerliftingā, peldēšanā, BMX, basketbolā, futbolā, autosportā, ūdenssportā, invalīdu sportā, kērlingā, šahā, džudo un karatē. Katra mēneša labākie sportisti Jelgavas pašvaldībā tiek apbalvoti ar piemiņas un pateicības balvām. Gada sporta sasniegumu izvērtēšana tradicionāli noslēdzas vērienīgā pilsētas mēroga pasākumā „Sporta laureāts”, kurā apbalvo attiecīgā gada izcilākos pilsētas sportistus, trenerus, sporta skolotājus, sporta organizatorus un sporta veterānus. Kopumā vairāk kā 300 pilsētas sportisti jau šobrīd ir pārstāvējuši Jelgavu augsta līmeņa starptautiskās sacensībās un piedalījušies dažādos Pasaules un Eiropas čempionātos, izcīnot augstas vietas. Šī pozitīvā tendence turpina augt.

Pilsētnieku iecienīti sporta pasākumi ir pilsētas sporta svētki, strītbola čempionāts, pilsētas tautas sporta sacensības (tūrismā, makšķerēšanā, biljardā, galda tenisā, orientēšanās sportā), tāpat arī vietējie čempionāti volejbolā, basketbolā, futbolā, vieglatlētikā kā arī virkne citu sporta pasākumu. Populārs kļuvis makšķerēšanas sports tautas klasē, kur vasaras un ziemas sacensībās piedalās ne tikai jelgavnieki, bet arī entuziasti no citām Latvijas pilsētām, kopumā vairāk kā 100 dalībnieku.

SSC sadarbībā ar ilggadējiem sporta veterāniem ir izdevis vairākas informatīvi izglītojošas grāmatas par attiecīgu sporta veidu tradīcijām un to attīstību Jelgavā (vieglatlētika, peldēšana, smaiļošana, basketbols). Šobrīd turpinās darbs pie materiālu vākšanas par ziemas sporta veidu tradīcijām Jelgavā.