Sports skolāsold

39812

ZEMGALES REĢIONA SPORTA SPĒĻU NOLIKUMS
07.11.2013


Zemgales reģiona Bērnu un jaunatnes sporta spēļu nolikums 

I Mērķis

Fiziski aktīva dzīves veida popularizēšana, bērnu un jauniešu veselības nostiprināšana, sporta bāžu racionāla izmantošana. 

III Sporta spēļu vadība

Sporta spēles vada Zemgales reģiona jaunatnes sporta padome 

IV Vieta un laiks

Zemgales reģiona skolēnu spēles notiek saskaņā ar sacensību kalendāro plānu (04.02.2014. - 09.04.2014.)

V Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās Zemgales reģiona novadu skolu skolēni , kuri izcīnījuši tiesības novada, pilsētas sacensībās piedalīties reģiona finālsacensībās saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem atsevišķos sporta veidos.

VII Apbalvošana

Uzvarētājas komandas atsevišķos sporta veidos, kuras ir izcīnījušas pirmo vietu, tiek apbalvotas ar Zemgales reģiona uzvarētāja kausu un diplomu. Sacensību individuālie uzvarētāji (1.-3.vieta) katrā sporta veidā tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

 

Plašāka informācija šeit - NOLIKUMS
      Atpakaļ